jazyková škola Brno - kurzy angličtiny KLASICKÉ KURZY
AngličtinaŠpanělštinaItalštinaNěmčinaFrancouzštinaRuština
  jazyková škola Brno - pomaturitní studium POMATURITNÍ STUDIUM
Podrobné informaceTermíny a cenyOn-line přihláška
  Jazyková škola Brno - speciální kurzy SPECIÁLNÍ KURZY
Firemní výukaIndividuální studium
  jazyková škola Brno - informace OBECNÉ INFORMACE
Nejčastější dotazyCALLANOVA metodaÚrovně znalostí A1 - C2Mezinárodní zkoušky PETMezinárodní zkoušky FCE mezinárodní zkoušky CAE Španělské zkoušky DELESMS zkratkyRady a trikyBabylon jazykůŠpanělština - odkazy
On-line testy Slevy Metodika Lektoři Kariéra Foto Kontakt
AMIGAS - jazyková škola

Pomaturitní studium - angličtina a španělština

Jazyková škola AMIGAS Brno je zařazena v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou v souladu se zákonem 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014 a je tak oprávněna poskytovat pomaturitní studium. Každoročně otvíráme jak jednoleté denní pomaturitní kurzy angličtiny, tak španělštiny. Toto studium "po maturitě" v naší jazykové škole umožňuje letošním maturantům získat automaticky STATUS STUDENTA (slevy na dopravu, daňové úlevy, hrazení sociálního a zdravotního pojištění státem, atd.), a Osvědčení o absolvování studia platné v celé ČR. Patříme mezi velké a kvalitní jazykové školy v Brně a jako jedni z mála umíme studenty posunout až o 3 znalostní stupně výše.

Největší výhody studia na naší škole:

 • získání STATUSu studenta v případě doložení maturitního vysvědčení z r. 2016

 • získání oficiálního OSVĚDČENÍ o absolvování studia uznávané na základě oprávnění MŠMT v celé ČR

 • příjemné prostředí a moderní učebny přímo v centru Brna - 1 minutu od dopravního uzlu na ul. Česká = Moravské nám. 4 (u kina Scala) a 5 min. od Hlavního nádraží

 • pouze u nás je část výuky vyučováno speciální ssvětovou konverzační CALLANOVOU metodou (učení angličtiny až 4x rychleji)

 • mimobrněnským studentům zprostředkujeme ubytování od 1.100 Kč měsíčně

 • zdarma 1 výukové materiály k mezinárodním zkouškám

 • zdarma absolvování 1 zkušebního Mock testu (běžně za cenu 900,- Kč)

 • možnost velkých slev při včasné úhradě a sleva "přiveď kamaráda"

 • kvalitní, vysokoškolsky vzdělaní, profesionální a sympatičtí vyučující

 • rodilí mluvčí (konverzace) + čeští lektoři (gramatické části) ve všech kurzech

 • jsme partnerskou školou British Councilu pořádající mezinárodní zkoušky Cambridge

 • možnost úhrady školného ve 4 splátkách

 • vrácení peněz v případě přijetí na VŠ

 • zajistíme kartu ISIC

 • menší skupinky

 • možnost zakončení studia mezinárodními zkouškami Cambridge English (PET, FCE, a D.E.L.E.

 • výuka v profesionální jazykové škole specializované především na anglický a španělský jazyk

Školní rok: 1.září 2016 – 30.červen 2017

Celkový počet hodin: cca 780 vyučovacích hodin

Počet žáků ve třídě: maximum stanovené MŠMT je 18

Prázdniny: 28.10. (podzimní), 17.11. (státní svátek), 22.12.2016 - 3.1.2017 (vánoční), 31.1.(pololetní), 29.2-6.3. (jarní), 24.-28.3.(velikonoční), 1.5. a 8.5. (státní svátky)

Učebny: AMIGAS jazyková škola, Moravské nám. 4 (u kina Scala), centrum Brna

Lektoři – kombinace českých lektorů a rodilých mluvčí, vše vysokoškolsky kvalifikovaní, zkušení a profesionální lektoři a lektorky (výběr podléhá schválení MŠMT ČR)

Učebnice: jsou přímo koncipovány pro výuku podle evropských jazykových standardů a pro přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám + testy z minulých let + další doplňky. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně pomaturitního kurzu, je však poskytována 10% sleva.

Certifikáty: všichni alespoň se 75% docházkou do kurzu a absolvující písemný test mají nárok na Certifikát potvrzující jejich roční studium cizího jazyka a Osvědčení platné v rámci EU. Dále máte možnost absolvovat mezinárodní zkoušky Cambridge PET, FCE (angličtina) a DELE (španělština)
Poplatky se hradí zvlášť.

Pro koho jsou pomaturitní kurzy určeny

 1. pro „čerstvé“ maturanty (ti, co maturovali v tomto školním roce) - každému zůstává statut středoškolského studenta na 1 rok (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, atp.).

 2. pro kohokoliv nad 18 let, kdo má zájem velmi intenzivně studovat daný jazyk nebo případně chce absolvovat mezinárodní certifikát PET, FCE nebo DELE A2 (Inicial) a DELE B2 (Intermedio) (není omezeno věkem)

 3. pro všechny dospělé, co by rádi vlastnili Certifikát potvrzující jejich roční studium cizího jazyka a Vysvědčení platné v rámci EU, kde je zhodnocena dosažená jazyková úroveň studenta podle norem Evropského Všeobecné evropské soustavy

Jak se přihlásit

 1. Vyplnit přihlášku ke studiu – elektronicky pomocí on-line formuláře nebo osobně v kanceláři. Závazné přihlášení registrujeme až po zaplacení kurzovného nebo zálohy.

 2. Co nejdříve po přihlášení uhradit částku za daný kurz, v případě požadavku splátek složit zálohu ve výši 5.000,- Kč (4 splátky – do konce srpna, října, listopadu, ledna).

 3. Školné se hradí v hotovosti v kanceláři školy nebo bankovním převodem (údaje pro platbu obdržíte v automatickém e-mailu po odeslání přihlášky nebo na vyžádání).

 4. Ti, kteří se současně hlásí na VŠ, musí tuto skutečnost uvést do závazné přihlášky. V případě doložení písemného potvrzení o přijetí na VŠ je složená záloha nebo zaplacené kurzovné vráceno (manipulační poplatek 500,- Kč).

 5. Ke studiu se lze přihlásit i později v případě, že jsou volná místa.

 6. Maturanti z tohoto roku mají nárok na status SŠ studenta. Podmínkou je dodat do kanceláře školy maturitní vysvědčení (notářsky ověřenou kopii nebo kopii+originál k nahlédnutí). Potvrzení o studiu se vydává až po nástupu ke studiu.

Další důležité informace k získání statusu studenta a soc. a zdrav. pojištění:

Na statut studenta má student/ka nárok i v případě, že se ke studiu přihlásí později, a to do 31.12. roku, ve kterém jste maturoval/a. Této výhody lze využít, pokud se např. rozhodnete pro ukončení studia na VŠ, na kterou jste se přihlásili ihned po maturitě.

Nesloží-li student/ka maturitní zkoušku v řádném termínu, může nastoupit na pomaturitní studium bez výhod studenta (status studenta je stále zajišťován danou střední školou) a jakmile složí maturitní zkoušku v náhradním termínu, jeho/její status studenta bude zajišťován naší školou. Pro většinu studentů představují letní prázdniny příjemnou pauzu mezi jednotlivými stupni vzdělání. Čerstvé absolventy středních, vyšších odborných škol či vysokých škol čekají první povinnosti vůči úřadům. V některých případech musí studenti po ukončení školy platit zdravotní a sociální pojištění.

Zdravotní a sociální pojištění platí ze svých příjmů ekonomicky aktivní lidé. Studenti patří do skupiny obyvatel, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Student (do 26 let) je podle zákona považován za nezaopatřené dítě, pokud se soustavně připravuje na své budoucí povolání. V případě sociálního pojištění je doba studia považována za náhradní dobu pojištění. Po tuto dobu student sociální pojištění neplatí. Náhradní doba pojištění trvá jen dokud doba studia po dosažení 18 let nedosáhne šesti let. I když student neodvádí za tuto dobu pojistné, započítává se doba studia do potřebných let pojištění pro důchod. Pokud někdo studuje déle než uvedených šest let, může se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění. V případě, že se student nepřihlásil k dobrovolnému důchodovému pojištění, není již delší doba studia započítána do potřebných let pojištění pro důchod.

Většina absolventů středních škol se rozhodne pokračovat ve studiu na některé z českých vysokých škol. Méně absolventů volí zahraniční vysokou školu. Mezi ukončením střední školy a nástupem na další typ školy uplynou zpravidla minimálně 3 měsíce. Za dobu od ukončení studia na SŠ do dne zápisu na VŠ student neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Z pohledu zdravotního pojištění se považuje student stále za nezaopatřené dítě soustavně se připravující na budoucí povolání. Z pohledu důchodového pojištění je uvedené mezidobí považováno za náhradní dobu pojištění. V případě řádného studia na zahraniční vysoké škole je plátcem zdravotního pojištění stát a student nic neplatí. Je však třeba doložit zdravotní pojišťovně rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že studium na dané vysoké škole v zahraničí je srovnatelné s vysokoškolským studiem v ČR. Stejná podmínka platí i v případě sociálního pojištění.AMIGAS jazyková škola
Moravské náměstí 4
(u kina Scala) 602 00 Brno
E-mail:
Tel.: (+420) 734 443 808

Anglické pexeso pro Vaše děti

Podporujeme

Logo KlokánekPartneři: ekresla.cz | domácí potřeby-domacky.cz | Originální parfémy a kosmetika | Digitální fotoaparáty | Svítidla Eglo | Překlady, překladatelské služby | Španělština Praha | Italština Praha | Jazykové kurzy Praha | Kurzy angličtiny v Praze | jazyková škola | Němčina Praha | Angličtina online | studium v zahraničí | Překlady, korektury, tlumočení | Jazykové kurzy Praha | Překlady a tlumočení | Letenky Londýn |další odkazy...| Google+