Kurzy angličtiny a španělštiny – učte se až 4x rychleji

Výhody Callanovy metody

Kurzy angličtiny a španělštiny Callanovou metodou v Amigas

 • učíte se formou rychlých otázek a odpovědí, kdy nemáte čas přemýšlet nebo se dívat z okna
 • automaticky se soustředíte na 100% na samotný jazyk a buduje se Vám tak potřebný reflex
 • v hodinách konverzujete 4 x více, než při jiných formách výuky, jsou dynamické a zábavné
 • aktivní přístup v hodinách – opak způsobu výuky, kdy mluví především lektor/ka a Vy si v tichosti děláte poznámky (při pasivním způsobu se pak těžko soustředíte až nudíte a učení jde velmi pomalu)
 • základy Callanovy metody – otázka, odpověď, opakování – to je přístup doporučovaný psychology a učí Vás „myslet v cizím jazyce“
 • důraz je kladen na schopnost mluvit, porozumění a odbourání strachu hovořit anglicky
 • tzv. falešní začátečníci budou tentokrát začínat skutečně naposledy
 • lektor/ka na Vás mluví už od začátku velice rychle, používá dynamickou komunikativní mimiku, aby Vás vtáhl/a do aktivní komunikace a zároveň Vás neustále pobízí, abyste odpovídali rychle a automaticky (tím Vás připravuje pro praxi – bez problémů porozumět a následně reagovat „bez zbytečného přemýšlení“)
 • nemáte čas na přemýšlení, jak správně gramaticky sestavit větu, správné odpovědi jsou předem dané
 • gramatika je součástí vyučování, ale vyučujeme ji přirozenou cestou = použitím ve větě
 • vše přichází v pravý čas a studenti nemusejí ztrácet čas pokusy o zvládnutí složité látky, na kterou ještě nejsou připraveni.
 • lektor/ka se věnuje každému studentovi na 100%, nepraktikuje odpočinkovou „práci ve dvojicích“
 • chyby jsou okamžitě lektorem opravovány a Vy je musíte správně zopakovat, abyste si špatné výrazy nebo nesprávnou výslovnost nestačil/a zafixovat
 • v mluveném projevu jste nuceni mluvit ve zkrácených tvarech, v psaném projevu pak v prodloužených
 • protože jedním z cílů Callanovy metody je přimět studenty mluvit, musí lektoři v hodinách udržet Vaši pozornost a stimulovat Vaši paměť
 • maximální využití každé minuty Vaší zaplacené výuky – žádné ticho ani zdlouhavé doplňování cvičení

Speciální konverzační dril

výhody Callanovy metody - jazykové kurzy angličtiny v Amigas

 • metoda zajišťuje postupné rozšiřování slovní zásoby a gramatiky, studenti nejsou nikdy rozptylováni neobvyklými nebo komplikovanými slovy a soustřeďují se na zvládnutí základů anglického jazyka.
 • Callanovu metodu lze přirovnat k přesnému inženýrství, je to složitý výrobek k jednoduchému použití
 • klíčem k úspěchu metody je systematický přístup k výuce anglického jazyka a snaha co nejvíce zapojit samotné studenty, kteří se učí mluvením a posloucháním. Opakování posiluje paměť, zatímco časté kontroly dosažených znalostí zlepšují přesnost vyjadřování.
 • minimum domácích úkolů – učíte se intenzivně přímo v hodinách (opakování v další hodině zabere až 60%)

Výhody Callanovy metody jsou nesporné a již stovky našich absolventů poznaly, že tento způsob výuky opravdu funguje a má své konkrétní výsledky. Termíny aktuálních kurzů v Praze a v Brně vyučované touto speciální a unikátní metodou čekají jen na Váš výběr. Pro zjištění úrovně Vašich momentálních znalostí doporučujeme absolvovat on-line rozřazovací test.