Firemní výuka

Firemní výuka jazyků

Pro firmy a instituce

Kurzy “šité na míru” zaměstnancům společností

 

Firemní výuka jazyků - kurzy angličtiny, němčinyFirmám a institucím nabízíme jazykovou výuku, která je co nejvíce časově a obsahově přizpůsobená požadavkům objednavatele.

Podle profesního zaměření firmy Vám můžeme připravit nejen obecnou jazykovou výuku, ale i tématickou firemní výuku pro manažery, ředitele, vedoucí a administrativní pracovníky a další zaměstnance. Na výběr jsou tyto jazyky: angličtina, němčina, španělština, italština, francouzština, ruština

Typy firemní výuky:

Individuální – “One to one”

 • o odborné konzultaci vám připravíme výuku, která bude vyhovovat požadavkům a představám o náplni a zaměření výuky jednotlivé osoby

Standardní kurzy

 • firemní výuka obecného jazyka – zaměřujeme se na rozvoj všech jazykových dovedností (konverzace, gramatika, psaní, čtení, poslech)
 • na výběr je angličtina, španělština, italština, francouzština, němčina nebo ruština
 • počet skupin není omezen, doporučené max. v 1 skupině je 8 osob (vhodnější pro konverzační aktivity umožňující aktivní používání jazyka)

Odborné kurzy

 • individuální firemní výukaodborná jazyková výuka je specializována dle požadavků objednatele (právo, ekonomie, Business)
 • tyto kurzy jsou většinou zaměřeny pro jednotlivá oddělení
 • na výběr je angličtina, španělština, italština, francouzština, němčina nebo ruština
 • počet skupin není omezen, doporučené max. v 1 skupině je 8 osob (vhodnější pro konverzační aktivity umožňující aktivní používání jazyka)
Cena zahrnuje:
 • centrální vstupní ústní a písemné testy
 • zařazení účastníků dle Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • zjištění potřeb firmy
 • doporučení ke zvýšení efektivity vzdělání
 • představení výukových materiálů
 • organizaci rozvrhů dle požadavků objednavatele
 • vypracování studijních plánů dle úrovně a potřeb studenta
 • individuální řešení pro manažery a ředitele
 • zajištění všech záležitostí pro zahájení výuky
 • vedení docházky studentů a odučených témat
 • pravidelné hospitace lektorů
 • centrální průběžné testování pro zjištění kvality výuky, prověření znalostí účastníků a hodnocení studentů v rozsahu a intenzitě, kterou si určí objednavatel
Cena nezahrnuje:
 • studijní materiály
 • případné poplatky za mezinárodní zkoušky
Místo konání:
 • v prostorách firmy
 • v našich učebnách
Lektoři/lektorky
 • zkušení a prověření lektoři a lektorky
 • dle požadavků – čeští lektoři/ky a rodilý/é mluvčí

PLATBA: vyučovací hodina trvá 45 min. nebo 60 min. (doporučená délka 60-90 min.) ceny se určují v závislosti na počtu skupin, osob, místě výuky, zaměření a počtu objednaných hodin platba jednorázově nebo měsíčně na základě výkazu odučených hodin minimální počet objednávaných hodin je 10.

Objednání

Máte-li zájem o kalkulaci firemní výuky, kontaktujte nás telefonicky na tel. čísle: 734 443 808 nebo nás navštivte osobně v kanceláři v 1. patře na Moravském nám. 4 ( u kina Scala) nebo zašlete své požadavky e-mailem, ve kterém uveďte následující informace:

 1. o jaký jazyk máte zájem,
 2. jaká je přibližně současná jazyková úroveň zájemců (pomoci mohou i naše rozřazovací testy),
 3. o jaký typ kurzu by se mělo jednat (konverzace/ gramatika/ obchodní/ příprava na zkoušky),
 4. zda máte zájem o českého lektora/rodilého mluvčího,
 5. kdy plánujete výuku zahájit,
 6. o kolik hodin máte předběžně zájem (min. 10)
 7. kolikrát v týdnu by měla výuka probíhat,
 8. jak dlouhá by měla výuka být (60 min., 90 min. a více),
 9. představy o náplni a zaměření výuky (obecné, cestovatelské, Business, …),
 10. kde by měla výuka probíhat (případně přesnou adresu),
 11. počet skupin a osob,
 12. jaké jsou vaše přibližné časové možnosti (dny a časy),
 13. způsob platby (hotově, bankovním převodem, na fakturu firmy/zaměstnavatele, zaměstnaneckými benefity Benefit Plus nebo Sodexo)
 14. jméno kontaktní osoby a telefonické spojení,
 15. další pro Vás podstatné informace a požadavky.
Titulek
Amigas doporučuje
1star1star1star1star1star
Hodnocení
5 based on 2 votes
Název kurzu
Výuka jazyků v Brně
Detail kurzu
Firemní výuka cizích jazyků
CzechEnglishFrenchGerman