Status studenta 2023/2024

v jednoletých jazykových kurzech v Praze a v Brně

Pomaturitní studium angličtiny a španělštiny

Ebook status studenta - pomaturitní studium v Brně a v Praze

Status studenta je možné na naší jazykové škole získat v jednoletém denním pomaturitním studiu v Brně nebo v Praze. Podmínkou pro získání statusu studenta je doložení maturitního vysvědčení z tohoto roku a pravidelná docházka do pomaturitního kurzu. Maximální možná povolená absence je stanovena Vyhláškou a činí 25%.

Chcete-li získat kompletní informace ohledně statusu studenta, stáhněte si náš speciální

E-book zdarma