Status studenta 2022/2023

v jazykových kurzech v Praze a v Brně

Pomaturitní studium angličtiny

ebook - pomaturitní studium v Brně a v Praze

Status studenta je možné na naší jazykové škole získat v jednoletém denním pomaturitním studiu. Podmínkou pro získání statusu studenta je doložení maturitního vysvědčení z tohoto roku a pravidelná docházka do pomaturitního kurzu. Maximální možná povolená absence je stanovena Vyhláškou a činí 25%.

Chcete-li získat kompletní informace ohledně statusu studenta, stáhněte si náš speciální

E-book zdarma