Amigas

Firemní výuka

Pro firmy a instituce v Praze, kurzy “šité na míru”

Firmám a institucím nabízíme jazykovou výuku, která je co nejvíce časově a obsahově přizpůsobená požadavkům objednavatele.

Podle profesního zaměření firmy připravíme nejen obecnou jazykovou výuku, ale i tématickou firemní výuku pro manažery, ředitele, vedoucí a administrativní pracovníky a další zaměstnance. Na výběr je nejen angličtina, ale i španělština nebo čeština pro cizince.

Výhodou naší jazykové školy je možnost zvolit si i metodu výuky. Pokud hledáte něco nového a nebojíte se vyzkoušet jiné způsoby studia, doporučujeme speciální Callanovu metodu. Jde o konverzační dril fungující nejvíce na falešné začátečníky a mírně pokročilé, kteří mají ostych mluvit. Pro středně a více pokročilé, kteří již plynule konverzují a potřebují především prohlubovat slovní zásobu, pak navrhneme klasickou metodu např. s rodilým mluvčím.

Individuální – “One to one” - "jeden na jednoho"

Po odborné konzultaci vám připravíme výuku, která bude vyhovovat požadavkům a představám o náplni a zaměření výuky jednotlivé osoby

Standardní kurzy

firemní výuka obecného jazyka – zaměřujeme se na rozvoj všech jazykových dovedností (konverzace, gramatika, psaní, čtení, poslech)

Na výběr je angličtina, španělština, italština, francouzština, němčina nebo ruština

Počet skupin není omezen, doporučené max. v 1 skupině je 8 osob (vhodnější pro konverzační aktivity umožňující aktivní používání jazyka)

Odborné kurzy

Tyto kurzy jsou většinou zaměřeny pro jednotlivá oddělení

Soustředit se lze např. na oblast práva, byznysu, IT apod.

Počet skupin není omezen, doporučené max. v 1 skupině je 8 osob (vhodnější pro konverzační aktivity umožňující aktivní používání jazyka)

VÍCE INFORMACÍ O VÝUCE

 • vstupní ústní a písemné testy
 • zařazení účastníků podle aktuálních vstupních jazykových znalostí dle Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • zjištění potřeb firmy
 • doporučení ke zvýšení efektivity vzdělání
 • představení výukových materiálů
 • organizaci rozvrhů dle požadavků objednavatele
 • vypracování studijních plánů dle úrovně a potřeb studenta/studentů
 • individuální řešení pro manažery a ředitele
 • zajištění všech záležitostí pro zahájení výuky
 • vedení docházky studentů a odučených témat
 • pravidelné hospitace lektorů
 • centrální průběžné testování pro zjištění kvality výuky, prověření znalostí účastníků a hodnocení studentů v rozsahu a intenzitě, kterou si určí objednavatel
 • v prostorách firmy
 • v našich učebnách (Praha, Brno)
 • zkušení a prověření lektoři a lektorky
 • dle požadavků – čeští lektoři/ky a rodilý/é mluvčí

Vyučovací hodina trvá 50 min. (Callanova metoda) nebo 60 min. (klasická metoda). Ceny se určují v závislosti na počtu skupin, osob, místě výuky, zaměření a počtu objednaných hodin. Platba se provádí jednorázově nebo měsíčně na základě výkazu odučených hodin. Minimální počet objednávaných hodin je 10.