Online kurz angličtiny (Callanovou metodou)

Školní rok 2022/23

Výuka unikátní Callanovou metodou až 4x rychleji

Kurzy angličtiny Callanovou metodou v jazykové škole Amigas

Jazykové kurzy angličtiny na naší jazykové škole fungují zcela jinak. Pomocí speciální konverzační Callanovy metody jsme schopni Vás naučit mluvit anglicky mnohem rychleji, než je běžné v klasických kurzech.

Abyste už neměli žádný strach a stres z učení, používáme specifický konverzační dril, který Vám umožní naučit se mnoho anglických slovíček a frází právě ve výuce.

Metoda klade důraz na rozmluvení se, zbavení se ostychu z mluvení a důkladné zapamatování nových slovíček a frází.Lucie napsal(a) recenzi na AMIGAS jazyková škola Hvězdičky (5)

AMIGAS můžu maximálně doporučit všem, kteří se chtějí zbavit strachu z mluvení v cizím jazyce. Navštěvovala jsem kurzy angličtiny Callanovou metodou od stage 1 až do stage 6 a jiným způsobem už bych se angličtinu ani učit nechtěla. Lektoři zde jsou hrozně milí a příjemní a hravým způsobem Vás mluvit prostě donutí. Navíc výuka zde není formou nějakého „biflování“, ale tím, že nová slovíčka opakujete ve větách prakticky celou dobu výuky, tak já osobně už jsem se je doma nemusela vůbec „šrotit“, protože jsem se je již pamatovala přímo z hodiny. Na závěr bych chtěla říct, že letos vyjíždím na 2 roky do USA a to především i díky AMIGAS, kde mě anglicky rozmluvili natolik, že už si na to troufám  :)))

Termíny a ceny kurzů na I.semestr 2022/23

(6.10. 2022 – 26.1.2023)

Pro zjištění Vaší momentální pokročilosti je důležité absolvovat náš rozřazovací test, který Vám doporučí, do které úrovně kurzu (Stage) se přihlásit. Odhadování Vaší aktuální úrovně angličtiny není u kurzů Callanovou metodou možné.

On-line test angličtiny

Přihláška do kurzu angličtiny

Jazykové kurzy angličtiny na sebe ve většině automaticky navazují z I. semestru i ve II. semestru. V případě volných míst, lze do kurzu přistoupit kdykoliv v průběhu roku.

Výňatek z podmínek studia – jazykové kurzy angličtiny:

Student je závazně přihlášen až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 500,- Kč nebo celé částky za konkrétní kurz. Do té doby mají přednost dříve platící studenti. U platby bankovním převodem se dnem zaplacení rozumí datum připsání kurzovného na účet. U platby voucherem den obdržení čísla zakoupeného voucheru.

Celé kurzovné je splatné do 5 dnů od přihlášení, u letních kurzů nejpozději 7 dní před začátkem konkrétního kurzu, u semestrálních kurzů pak nejpozději do 21.9. (na I.semestr) do 17.1. (na II.semestr). U úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.

Je-li v průběhu školního roku u některého kurzu stále uvedeno volné místo, lze při splnění dané úrovně do kurzu přistoupit kdykoliv.

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

Letní kurzy:

a) Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 50% z kurzovného.
b) Stornování kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.

Semestrální kurzy:

a) Stornování kurzu do 19.9. (I.semestr), do 23.1. (II.semestr) – storno poplatek: 50% z kurzovného.

b) Stornování kurzu od 19.9. do zahájení kurzu (I.semestr), od 23.1. do zahájení kurzu (II.semestr) – storno poplatek: 70% z kurzovného.

c) Stornování kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.

Student má vždy právo za sebe vyslat náhradníka. Za neúčast studenta na výuce neposkytuje JŠ Amigas žádnou finanční ani jinou kompenzaci. Z vážných důvodů lze ojediněle domluvit přestup do podobného kurzu, je-li volné místo.

jazykové kurzy angličtiny v BrněJazykové kurzy angličtiny – JŠ Amigas si vyhrazuje právo na změnu v kurzech před i po zahájení výuky (jedná se např. o změnu začátku i konce kurzu, změnu stanovené úrovně dle zjištěné úrovně konkrétní skupiny, změnu lektora v průběhu kurzu atp.), dále na změnu lektora v jakýchkoliv navazujících kurzech a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Dojde-li ke změně v kurzu (vyjma změny lektora před zahájením kurzu) nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován a bude mu následně nabídnuta jiná možná varianta.

V případě zrušení kurzu jazykovou školou jsou zálohy a veškeré platby vráceny studentům (max. lhůta 30 dní).

Jazykové kurzy angličtiny se konají na adrese: Moravské nám. 4 (u kina Scala).

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
4.5 based on 42 votes
Brand Name
Online kurz angličtiny
Product Name
Online kurzy angličtiny Callanovou metodou
Price
CZK 4790
Product Availability
Available in Stock