Letní kurzy angličtiny

Letní kurzy angličtiny 

Konverzační výuka obecné angličtiny i opakování kurzů Callanovy metody

letní kurzy angličtiny

Intenzivní konverzační letní kurzy angličtiny se konají vždy 4 dny v týdnu od pondělí do čtvrtku. Každý den absolvujete 2×45 min. nebo 2×50 min. intenzivní výuky angličtiny. Celý kurz obsahuje celkem 8×45 min. (obecná témata) nebo 8×50 min. (Callanova metoda).

Všechny pokročilosti si v kurzu obecné angličtiny procvičí především konverzační dovednosti dle své jazykové úrovně, prohloubí slovní zásobu a naučí nové fráze potřebné při běžné komunikaci. Tyto letní kurzy jsou zaměřeny na upevňování a prohloubení slovní zásoby a schopnosti konverzovat na běžná témata jako jsou zájmy, pracovní témata, celkové podávání informací o své osobě, široká oblast cestování a na běžné chyby, kterých se při používaní anglického jazyka zbytečně dopouštíme. V opakovacích kurzech Callanovy metody si studenti naopak upevní a připomenou látku, kterou se učili v předešlých měsících ve svém kurzu Callanovy metody. Výhodou těchto nově připravených a nabízených kurzech speciálně pro naše absolventy je možnost doplnění případných mezer, ujasnění a oprášení znalostí a plynulé přípravy na další kurz vyšší úrovně. Studenti nepochybně ocení další procvičení probrané gramatiky, doplnění znalostí o další slovíčka a tím možnost nezahálet ani o prázdninách.

letní kurzy v Amigas, summer courses

Oba typy kurzů lze mezi sebou kombinovat a jsou vhodným doplněním jakéhokoliv dosavadního studia, ať už individuální výuky, firemní výuky, jazykových kurzů angličtiny vyučovaných běžnými metodami, ale samozřejmě především druhý typ nabízených kurzů je ideálním doplňkem pro všechny bývalé i současné studenty  semestrálních kurzů Callanovou metodou nebo pomaturitního studia.

Cena kurzu zahrnuje učební materiály.

Letní kurzy angličtiny 2017 - obecná angličtina a konverzace
Vyberte, na který kurz se přihlašujete a vyplňte přihlášku níže. Kurzy lze kombinovat.

Věční/falešní začátečníci
LK01... 24.7.-27.7.2017... po, út, stř, čtv... 15,15-16,45….. 1.100 Kč …7 místLK02... 31.7.-3.8.2017….. po, út, stř, čtv... 17,00-18,30….. 1.100 Kč …7 místLK03... 14.8.-17.8.2017... po, út, stř, čtv... 18,45-20,15….. 1.100 Kč …7 míst

Mírně pokročilí
LK21... 24.7.-27.7.2017.... po, út, stř, čtv... 17,00-18,30….. 1.100 Kč …7 místLK22... 31.7.-3.8.2017...... po, út, stř, čtv... 15,15-16,45….. 1.100 Kč …7 místLK23... 14.8.-17.8.2017.... po, út, stř, čtv... 17,00-18,30….. 1.100 Kč …7 míst

Středně pokročilí
LK31... 24.7.-27.7.2017... po, út, stř, čtv... 18,45-20,15….. 1.100 Kč …7 místLK32... 31.7.-3.8.2017..... po, út, stř, čtv... 18,45-20,15….. 1.100 Kč …7 míst

Letní týdenní kurzy angličtiny - opakovací - Callanova metoda
Vyberte, na který kurz se přihlašujete a vyplňte přihlášku níže. Kurzy lze kombinovat.

Opakování úrovně/ Stage 1 a 2
LC1... 21.-25.srpna 2017... po, út, stř, čtv... 16,00-17,40….. 1.290 Kč ....7 míst

Opakování úrovně/ Stage 3
LC3... 21.-25.srpna 2017... po, út, stř, čtv... 18,00-19,40….. 1.290 Kč ....8 míst

Opakování úrovně/ Stage 4
LC4... 21.-25.srpna 2017... po, út, stř, čtv... 18,00-19,40….. 1.290 Kč ....6 míst

Opakování úrovně/ Stage 5
LC5... 7.-11..srpna 2017... po, út, stř, čtv... 18,00-19,40….. 1.290 Kč .…5 míst

Opakování úrovně/ Stage 6
LC6... 7.-11..srpna 2017... po, út, stř, čtv... 18,00-19,40….. 1.290 Kč .…8 míst

Opakování úrovně/ Stage 7
LC7... 7.-11..srpna 2017... po, út, stř, čtv... 18,00-19,40….. 1.290 Kč .…7 míst

Opakování úrovně/ Stage 8
LC8... 21.-25.srpna 2017... po, út, stř, čtv... 16,00-17,40….. 1.290 Kč ....6 míst

Opakování úrovně/ Stage 9
LC9... 7. - 11.srpna 2017... po, út, stř, čtv... 16,00-17,40….. 1.290 Kč ....7 míst


v hotovostibankovním převodemvoucheremVIP karta Amigas (hotovost nebo bank. převod)

Vybrali jste platbu v hotovosti...
Vybrali jste platbu převodem...
Vybrali jste platbu voucherem...
Vybrali jste platbu VIP kartou AMIGAS...Výňatek z podmínek studia – jazykové kurzy:

Student je závazně přihlášen až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 500,- Kč nebo celé částky za konkrétní kurz. Do té doby mají přednost dříve platící studenti. U platby bankovním převodem se dnem zaplacení rozumí datum připsání kurzovného na účet. U platby voucherem den obdržení čísla zakoupeného voucheru.

Celé kurzovné je splatné do 5 dnů od přihlášení, u letních kurzů nejpozději 7 dní před začátkem konkrétního kurzu, u semestrálních kurzů pak nejpozději do 21.9. (na I.semestr) do 17.1. (na II.semestr). U úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve. Je-li v průběhu školního roku u některého kurzu stále uvedeno volné místo, lze při splnění dané úrovně do kurzu přistoupit kdykoliv.

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
Letní kurzy:

a) Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 50% z kurzovného.
b) Stornování kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.

Semestrální kurzy:

a) Stornování kurzu do 19.9. (I.semestr), do 23.1. (II.semestr) – storno poplatek: 50% z kurzovného.

b) Stornování kurzu od 19.9. do 2.10. (I.semestr), od 23.1. do 30.1. (II.semestr) – storno poplatek: 70% z kurzovného.

c) Stornování kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.

Student má vždy právo za sebe vyslat náhradníka. Za neúčast studenta na výuce neposkytuje JŠ Amigas žádnou finanční ani jinou kompenzaci. Z vážných důvodů lze ojediněle domluvit přestup do podobného kurzu, je-li volné místo.

JŠ Amigas si vyhrazuje právo na změnu v kurzech a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován a bude mu následně nabídnuta jiná možná varianta. V případě zrušení kurzu jazykovou školou jsou zálohy a veškeré platby vráceny studentům.

Kurzy se konají na adrese: Moravské nám. 4 (u kina Scala).