Site icon Jazyková škola AMIGAS, Brno

Callanova metoda – speciální konverzační výuka angličtiny

Callanova metoda

anglicky 4 x rychleji

Co je to Callanova metoda?

Callanova metoda = unikátní způsob výuky angličtiny nebo španělštiny jako cizího jazyka. Tento systém studia vyvinul pan Robin Callan v 60. letech 20. století na univerzitě Cambridge ve Velké Británii. Vyvíjel ji 10 let a dalších 5 let ji testoval.

Patří mezi tzv. přímé metody, která vychází z předpokladu, že výuka jazyka je reflexivní proces. Tradiční metody přitom předpokládají, že jazyk je potřebné učit se pracným memorováním.

V současné době vyučuje touto metodou více než 600 registrovaných škol ve 28 zemích po celém světě. Tento efektivní systém výuky jazyka se stal mezinárodně respektovaný a díky dlouhodobým úspěchům ji používají i velké zahraniční společnosti při výuce angličtiny svých zaměstnanců. V Brně je jedinou oficiálně akreditovanou školou pro výuku Callanovou metodou právě jazyková škola Amigas.

Pro koho je tato metoda určena

Callanova metoda je vhodná pro všechny typy studentů i pro všechny účely studia, dosahuje vynikajících výsledků jak u dětí tak u starších lidí až do úrovně Cambridge English: First (FCE). Pokročilí se rozmluví a odbourají strach mluvit.

Začátečníky motivuje výrazně rychlý pokrok v komunikaci, kterého dosahují. „I ten nejpomalejší student Callanovy metody je rychlejší než student jiné metody.”

Jak funguje Callanova metoda?

Callanova metoda je založena na jednoduchém principu otázek a dlouhých odpovědí, pomocí kterých se učí. Lektor/ka vede tzv. kontrolovanou konverzaci, kdy klade otázky a student na ně odpovídá.

Studenti jsou „nuceni” mluvit anglicky nebo španělsky už od první hodiny.

Zároveň opakuje každou lekci tolikrát, než všichni studenti rozumí otázkám, když mluví vysokou rychlostí. Metoda klade důraz na důsledné opakování a rozvíjení rychlých a pohotových reakcí při používání řeči.

Cílem je plynulé mluvení bez přemýšlení stejně jako v rodném jazyce. Pomocí této metody se lze naučit anglicky nebo španělsky skutečně až 4 x rychleji. 

Systém výuky Callanovou metodou

Ve třídě je maximálně 10 studentů. Během jednoho vyučovacího bloku student slyší a mluví 4x více než v tradiční hodině výuky cizího jazyka. Vyučování je rozděleno do několika částí:

  1. formou otázky – odpovědi lektor/ka vysvětlí nové slovo, vazbu či jiný gramatický jev a následně klade otázky obsahující nové učivo, na které student s jeho/její pomocí odpovídá (cca 20% výuky)
  2. pro osvojení slovní zásoby, větných spojení nebo gramatikého jevu se v dalších hodinách vše opakuje (opakovací část je nejdelší a zabírá přibližně 60 % výuky)
  3. cca 10% výuky se student/ka učí číst a správně vyslovovat vše, co již umí aktivně použít v mluvené formě
  4. pro hlubokou fixaci a rozvoj psaného projevu se dalších 10% výuky píší diktáty obsahující vše, co se již student naučil

Mezinárodní Cambridgeské zkoušky (angličtina)

U běžných metod potřebuje student pro úspěšné abslovování Cambridgeských zkoušek 175 vyučovacích hodin v případě Cambridge English: Key (KET).

U zkoušky Cambridge English: Preliminary (PET) se doporučuje 350 vyučovacích hodin v případě Cambridge English: First (FCE) 640 vyučovacích hodin. Pomocí Callanovy metody mu bude stačit čtvrtina času, což znamená 40 hodin a absolvování 4 stupńů/Stages pro složení zkoušky Cambridge English: Key (KET), 80 hodin a absolvování 6 stupňů/Stages pro Cambridge English: Preliminary (PET) a 160 hodin a absolvování 12 stupňů/Stages pro zkoušku Cambridge English: First (FCE).

Po dokončení všech dvanácti úrovní Calalnovy metody, bude totiž znát přes 5 600 nejvíce používaných slovíček v anglickém jazyce.

Garance úspěchu

Po úspěšném abslovování výše uvedeného počtu hodin nabízíme všem našim studentům písemnou záruku, že složí danou mezinárodně uznávanou zkoušku Cambridge. Studenti angličtiny pomocí Callanovy metody mají totiž u zkoušek Cambridge úspěšnost až 95%, nikoliv pouze 70% jako při jiných metodách.

Pokud náš student zkoušku nesloží, pak mu garantujeme další 4 měsíční kurz, tj. 28 vyučovacích hodin zdarma.

Zásadní výhody studia pomocí Callanovy metody

Kurzy angličtiny na naší škole Vás nebudou stresovat, ale bavit a posouvat ve Vašich znalostech dále.

Exit mobile version