Mezinárodní jazykové zkoušky PET

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English:

Preliminary (PET) – úroveň B1

Britské jazykové zkoušky Cambridge English: Preliminary – patří do skupiny tzv. ESOL zkoušek (English for Speakers of Other Languages) a pořádá ji Britská rada dvakrát ročně – v prosinci a v červnu. Úspěšné složení těchto typů zkoušek je světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty anglického jazyka. Vždy dokládají určitou úroveň znalostí angličtiny. Tato zkouška představuje asi 2/3 přípravy na navazující zkoušku vyšší úrovně Cambridge English: First (FCE).

jazykové zkoušky Cambridge English: Preliminary (PET)

Studenti by na tomto stupni měli být vybaveni jazykovými schopnostmi, které pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní. Měli by zvládat komunikaci v anglicky mluvícím prostředí a řadu každodenních situací, včetně schopností číst jednoduché příručky, pokyny a články, psát dopisy, atd.

Termín zkoušek  

letní termín 2016 – 27.5.2016 písemná část, (část Speaking 20.-29.5.)

Termín ústní části zkoušky je vždy stanoven příslušným zkouškovým centrem v rámci rozmezí určeného Cambridge English Language Assessment. Většinou se ústní část zkoušky koná v sobotu, před nebo po termínu písemné části zkoušky. Přesný termín ústní části zkoušky obdržíte v pozvánce na zkoušky cca 3 týdny před konáním písemné části zkoušek.

Cena na r. 2016: 2.900,- Kčjazykové zkoušky Cambridge English: Preliminary (PET)

Termíny podání přihlášek (vždy cca 3 měsíce před konáním):

  • Řádný termín: 25.4.2016
  • Pozdní termín: 6.5. 2016 + poplatek 700 Kč za pozdní přihlášení

Výsledky zkoušek skládaných papírovou formou jsou k dispozici za 4 až 6 týdnů po vykonání zkoušky.

Obsah zkoušky – 3 části

PaperContentMarks
(% of total)
Purpose
Reading and Writing 
(1 hour 30 minutes) 

Reading: 
5 parts/ 
35questions

Writing: 
3 parts/ 
7questions

50%Shows you can read and understand the main points from signs, newspapers and magazines, and can use vocabulary and structure correctly.
Listening 
(36 minutes, including 6 minutes’ transfer time) 

4 parts/ 
25questions
25%You have to be able to follow and understand a range of spoken materials including announcements and discussions about everyday life.
Speaking 
(10–12 minutes per pair of candidates) 

4 parts25%Shows how good your spoken English is as you take part in conversation by asking/answering questions and talking, for example, about your likes and dislikes. Your Speaking test will be conducted face to face with one or two other candidates and two examiners. This makes your test more realistic and more reliable.

 

linka jazyková škola