jazyková škola Brno - kurzy angličtiny KLASICKÉ KURZY
AngličtinaKurzy TSP MUŠpanělštinaItalštinaNěmčinaFrancouzštinaRuština
  jazyková škola Brno - pomaturitní studium POMATURITNÍ STUDIUM
Podrobné informaceTermíny a cenyOn-line přihláška
  Jazyková škola Brno - speciální kurzy SPECIÁLNÍ KURZY
Firemní výukaIndividuální studium
  jazyková škola Brno - informace OBECNÉ INFORMACE
Nejčastější dotazyCALLANOVA metodaÚrovně znalostí A1 - C2Mezinárodní zkoušky PETMezinárodní zkoušky FCE mezinárodní zkoušky CAE Španělské zkoušky DELESMS zkratkyRady a trikyBabylon jazykůŠpanělština - odkazy
On-line testy Slevy Metodika Lektoři Kariéra Foto Kontakt
AMIGAS - jazyková škola

Mezinárodní jazykové zkoušky (úroveň B2)

Cambridge English: First (FCE)

Cambridge English: First (FCE) je jedna z nejrozšířenějších a nejžádanějších mezinárodních zkoušek, které můžete z angličtiny složit. Patří do skupiny tzv. ESOL zkoušek (English for Speakers of Other Languages) a pořádá ji Britská rada třikrát ročně – v prosinci, březnu a v červnu. Její výhodou je vzájemná porovnatelnost a uznatelnost mezi státy. Tyto zkoušky patří v mezinárodním měřítku mezi nejuznávanější v oblasti obchodu, průmyslu, bankovnictví, aerolinií, stravování, atd. Zaměstnavatelé a řada zahraničních univerzit a institucí ji požadují jako doklad o studiu a stupni znalostí studenta. Každoročně absolvuje zkoušku Cambridge English: First (FCE) více než 270 000 lidí ve více než 100 zemích. Studenti v této úrovni by měli s přehledem zvládat běžnou psanou i telefonickou komunikaci, číst učebnice a články a komunikovat s rodilými mluvčími. Zároveň se jedná o efektivní přípravu pro další zkoušky vyšších úrovní, jako např. Cambridge English: Advanced (CAE).

Termíny zkoušek:

letní termín 6.6. nebo 9.6. písemná část, (cca o 14 dní později část Speaking)

Cena na r. 2015:
4.450,- Kč

Termíny podání přihlášek (vždy cca 3 měsíce před konáním):
Řádný termín: 1.3. - 17.4. (letní termín)
Pozdní termín: 18.4. - 19.5. (letní termín) - poplatek + 700,- Kč


Obsah zkoušky (novelizace od 2015)

READING & USE OF ENGLISH (1 hodina a 15 minut)

(celkový počet bodů: 70 )

Part 1 – Multiple-choice cloze, i.e. gap-fill

Počet otázek: 8 (1 bod za správnou odpověď) - typ: doplňovačka
1 dlouhý text, do mezer vždy musíte ze čtyř nabízených slov vybrat to, které nejlépe zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 2 – Open cloze

Počet otázek: 8 (1 bod za správnou odpověď) - typ: doplňovačka vymýšlečka
1 dlouhý text, musíte do mezer vždy doplnit vhodné slovo, které zapadne do celkového smyslu věty i celého textu

Part 3 – Word formation

Počet otázek: 8 (1 bod za správnou odpověď) - typ: přepisovačka
1 delší text, dtto jako Part 1, jen máte u každé mezery daný základ slova, který musíte upravit do vhodného tvaru (podstatné jméno na přídavné, sloveso na příslovce apod.)

Part 4 – Key word transformations

Počet otázek: 6 (až 2 body za správnou odpověď) - typ: přepisovačka
každou z vět přepíšete tak, aby začínala (a/nebo končila) zadanými slovy, obsahovala určitý výraz a přitom si zachovala původní smysl

Part 5 – Multiple-choice lexical cloze

Počet otázek: 6 (až 2 body za správnou odpověď) - typ: ABCD
1 dlouhý text, odpovídáte na otázky týkající se textu

Part 6 – Gapped text

Počet otázek: 6 (až 2 body za správnou odpověď) - typ: spojovačka (1-A, 2-D, 3-B…)
1 dlouhý text s vynechanými částmi, do nichž musíte správně doplnit nabídnuté “kousky skládačky” (6 “děr”, 7 “kousků” – jeden přebývá)

Part 7 – Multiple matching

Počet otázek: 10 (1 bod za správnou odpověď) - typ: reverzní ABCD
4 texty, 10 otázek – u každé otázky vyberete, v kterém z textů se o tom kterém tématu mluví

WRITING (1 hodina a 20 minut)

Part 1

Přepracovaná úloha
Na základě zadaného tématu a dvou kratších textů napíšete kompozici shrnující klíčové body obou textů, přičemž se máte snažit co nejvíce používat vlastní obraty, formulace a myšlenky a přidat vlastní názor na základě předložených informací napíšete text splňující zadané požadavky (např. dopis apod.). Počet slov: 140–190.

Part 2

Vyberete si jedno ze 3 nabídnutých témat (obvykle článek, esej, dopis, zpráva, recenze či příběh) dle vašeho zájmu či znalostí. Jedna z otázek se týká i přečtených knih v angličtině, jejichž seznam je každý rok k dispozici. Počet slov: 140–190.

LISTENING (cca 40 minut) - celkový počet bodů: 30)

Part 1 – Multiple-choice

Počet otázek: 8 (1 bod za správnou odpověď) - typ: ABCD
8 krátkých monologů či dialogů, vybíráte správnou odpověď z nabízených čtyř možností

Part 2 – Sentence completion

Počet otázek: 10 (1 bod za správnou odpověď) - typ: doplňovačka dle poslechu
1 dlouhý poslech, doplňujete přesně slovo/slova, která jste slyšeli

Part 3 – Multiple matching

Počet otázek: 5 (1 bod za správnou odpověď) - typ: výběr
5 lidí postupně mluví o společném tématu různým způsobem; máte 8 možností a vybíráte, kdo o čem mluvil

Part 4 – Multiple choice

Počet otázek: 7 (1 bod za správnou odpověď) - typ: ABCD
1 dlouhý poslech, vybíráte ze čtyř možností tu nejpřesnější


SPEAKING (14 minut)

Part 1 – Interview

Obvykle jsou zkoušeni dva kandidáti současně. Představení se, ptají se vás na zájmy apod. - čas: 2 minuty

Part 2 – Long turn

Mluvíte o dvou předložených fotografiích, porovnáváte, hodnotíte apod., přičemž druhý kandidát je vyzván, aby doplnil svůj názor - čas: 1 minuta každý z kandidátů sám + 30s reakce toho druhého

Part 3 – Collaborative task

Oba kandidáti jsou vyzváni, aby společně (za pomoci obrázků) mluvili o určitém tématu - čas: 3 minuty

Part 4 – Discussion

Pokračuje se diskusí na podobné téma, jako Part 3, mluví oba kandidáti - čas: 4 minutyAMIGAS jazyková škola
Moravské náměstí 4
(u kina Scala) 602 00 Brno
E-mail:
Tel.: (+420) 734 443 808

Anglické pexeso pro Vaše děti
Banner

Podporujeme

Logo KlokánekPartneři: ekresla.cz | domácí potřeby-domacky.cz | Originální parfémy a kosmetika | Digitální fotoaparáty | Svítidla Eglo | Překlady, překladatelské služby | Španělština Praha | Italština Praha | Jazykové kurzy Praha | Kurzy angličtiny v Praze | jazyková škola | Němčina Praha | Angličtina online | studium v zahraničí | Překlady, korektury, tlumočení | Jazykové kurzy Praha | Překlady a tlumočení | Letenky Londýn |další odkazy...| Google+