jazyková škola Brno - kurzy angličtiny KLASICKÉ KURZY
AngličtinaKurzy TSP MUŠpanělštinaItalštinaNěmčinaFrancouzštinaRuština
  jazyková škola Brno - pomaturitní studium POMATURITNÍ STUDIUM
Podrobné informaceTermíny a cenyOn-line přihláška
  Jazyková škola Brno - speciální kurzy SPECIÁLNÍ KURZY
Firemní výukaIndividuální studium
  jazyková škola Brno - informace OBECNÉ INFORMACE
Nejčastější dotazyCALLANOVA metodaÚrovně znalostí A1 - C2Mezinárodní zkoušky PETMezinárodní zkoušky FCE mezinárodní zkoušky CAE Španělské zkoušky DELESMS zkratkyRady a trikyBabylon jazykůŠpanělština - odkazy
On-line testy Slevy Metodika Lektoři Kariéra Foto Kontakt
AMIGAS - jazyková škola

Mezinárodní zkoušky španělštiny D.E.L.E.

(úrovně A1-C2)

Naše škola se specializuje na výuku španělštiny a proto každoročně pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY na zkoušky DELE. Jedná se především o úrovně B1, B2, C1, C2.

Termíny a aktuální nabídku na tyto kurzy naleznete v odkazech: KURZY ŠPANĚLŠTINY a SPECIÁLNÍ KURZY

Diplomy DELE (Diploma de Espańol como Lengua Extranjera) = mezinárodně uznávané oficiální doklady potrzující úroveň znalostí španělštiny jako cizího jazyka. Mají mezinárodní platnost a jsou v celém světě uznávané soukromými společnostmi, obchodními komorami i veřejnými a soukromými vzdělávacími institucemi.

Jsou vydávané španělským Ministerstvem školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes Praha. Zkoušky se konají 2x ročně a to vždy v květnu a v listopadu pod záštitou španělského institutu.

Termín zkoušek:

 • květen - pátek 25. a sobota 26.5.2012 (v Brně pouze úrovně - A2, B2, C2)
 • listopad - pátek 9. a sobota 10.11.2012 (v Brně - pouze úrovně B1, B2, C1)
 • Zápis na zkoušku v roce 2012:
 • na květnový termín od 27.2 do 20.4.2012
 • na listopadový termín od 3.9 do 5.10.2012
 • Místo konání (Brno): Grandhotel Brno, Benešova 18-20, 657 83 Brno

Ceny:

 • A1 - 1.260,- Kč
 • A2 - 1.570,- Kč
 • B1 - 1.785,- Kč
 • B2 - 2.110,- Kč
 • C1 - 2.355,- Kč
 • C2 - 2.460,- Kč

Zkouška se vždy hradí pouze v českých korunách a přepočet na Kč se provádí začátkem ledna.

Výhody při podávání přihlášky našich studentů přes jazykovou školu Amigas:

 • nižší částka za danou zkoušku
 • možnost platby v hotovosti nebo na účet
 • zaslání Vaší přihlášky na Institut Cervantes Praha zdarma

Potřebné doklady:

 • vyplněnou přihlášku (2 části - "pro kandidáta" a "pro institut" (k vyzvednutí v kanceláři Amigas)
 • kopie OP
 • potvrzení o provedení platby

Institut Cervantes následně zašle 2 potvrzené a vyplněné formuláře. Formulář "pro kandidáta" se opět podepíše a zasílá zpět. Na základě této skutečnosti je následně zaslána pozvánka ke zkoušce včetně všech dalších informací.

Obecné rozdělení zkoušek DELE podle Evropského referenčního rámce pro jazyky

A1 - začátečníci - dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v jednoduchých situacích týkajících se bezprostředního okolí a běžných každodenních témat.

A2 - Dokládá, že ovládáte španělštinu natolik, že dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, které se Vás bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní + rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

B1 – středně pokročilí – (DELE Nivel Inicial) - dokládá, že ovládáme španělštinu natolik, že dokážeme porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat na nejobvyklejší situace všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

B2 – pokročilí – (DELE Nivel Intermedio) - dokládá, že ovládáme španělštinu natolik, že si dokážeme poradit v běžných situacích všedního života a v případech, které nevyžadují zvláštní a hlubší osvojení jazyka.

C1 - Dokládá, že dokážete ve španělštině porozumět široké škále rozsáhlých obtížnějších textů a rozpoznat v nich i implicitní významy. Dokážete se vyjadřovat plynule a spontánně, aniž by vám hledání odpovídajících výrazů působilo viditelné obtíže.

C2 – velmi pokročilí (DELE Nivel Superior) - dokládá, že ovládáme jazyk natolik, že si dokážeme poradit v situacích vyžadujících hlubší znalost a ovládání jazyka včetně znalostí kulturních zvyklostí, které jeho prostřednictvím prokazujeme.

DELE INTERMEDIO – podrobný popis zkoušky (5 částí)

1. část zkoušky
Porozumění čtenému textu (60 minut):
Student vybere správnou odpověď na 12 otázek vzahujících se ke 4 textům. Rozsah těchto textů nepřekročí 450 slov.

2. část zkoušky
Písemný projev (60 minut):
Student napíše osobní dopis a slohovou práci. Každý text musí obsahovat 150 - 200 slov.

3. část zkoušky
Gramatika a slovní zásoba (60 minut):
Student provede dvě následující cvičení:
1. neúplný text s 20 mezerami doplní správnou odpovědí ze 3 možných variant,
2. doplní správnou odpověď u 40 krátkých dialogů.

4. část zkoušky
Poslech (30 minut):
Student odpoví na 12 otázek a vybere správné odpovědi, které budou vycházet z 4 nahrávek. Nahrávky se budou skládat z oznámení, zpráv, rozhovorů a pohovorů.

5. část zkoušky
Ústní vyjadřování (10-15 minut):
Student bude se zkušební komisí udržovat rozhovor o délce 10-15 minut.

DELE SUPERIOR - podrobný popis zkoušky (5 částí)

1. část zkoušky

Porozumění čtenému textu (60 minut):

Student provede dvě následující cvičení:
1. správně odpoví na 9 otázek týkající se 3 textů. Rozsah těchto textů nepřekročí 800 slov,

2. spojí úryvky textů.

2. část zkoušky

Písemný projev (60 minut):
Student napíše dopis na téma z nesoukromé oblasti a slohovou práci. Každý text musí obsahovat 150 - 200 slov.

3. část zkoušky
Mluvnice a slovní zásoba (60 minut):
Student provede tři následující cvičení:
1. neúplný text s 20 mezerami doplní jednou správnou odpověďí ze 3 nabízených možností,
2. doplní 35 vět,
3. najde 5 gramatických chyb v jednom nebo několika krátkých textech.

4. část zkoušky
Poslech (30 minut):
Student odpoví na 16 otázek a vybere správné odpovědi, které budou vycházet ze 4 nahrávek. Nahrávky se budou skládat z rozhovorů mezi 2 účastníky, komentářů a zpráv odvysílaných různými sdělovacími prostředky.

5. část zkoušky
Ústní vyjadřování (10-15 minut):
Student bude se zkušební komisí udržovat rozhovor o délce 10-15 minut.AMIGAS jazyková škola
Moravské náměstí 4
(u kina Scala) 602 00 Brno
E-mail:
Tel.: (+420) 734 443 808

Anglické pexeso pro Vaše děti
Banner

Podporujeme

Logo KlokánekPartneři: ekresla.cz | domácí potřeby-domacky.cz | Originální parfémy a kosmetika | Digitální fotoaparáty | Svítidla Eglo | Překlady, překladatelské služby | Španělština Praha | Italština Praha | Jazykové kurzy Praha | Kurzy angličtiny v Praze | jazyková škola | Němčina Praha | Angličtina online | studium v zahraničí | Překlady, korektury, tlumočení | Jazykové kurzy Praha | Překlady a tlumočení | Letenky Londýn |další odkazy...| Google+